پەیمانگەها تەکنیکی ئارارات یا تایبەت

چالاکی

بەشداری:

ل رێكه فتى( 3 / 6 / ٢٠٢٣ ) م. داخاز شعبان سعيد سەروکێ پشکا دەرمانسازی و د.ایمان علاء الدين ماموستایا پشکێ ب نینەرایەتیا پەیمانگەھا ئارارات بەشداری د دووەمین کونفرانسێ زانستی یێ پروژێن قوتابیێن بەشێ شیکاری نه خوشیان / زانکویا جیهان دا کرن.